Rezultaty projektu:

IO1 – Rezultaty projektu 1

Raport w zakresie wykorzystania gier poważnych oraz myślenia obliczeniowego w edukacji.

IO2 – Rezultaty projektu 2

Aplikacja mobilna wspierająca rozwój myślenia obliczeniowego wśród uczniów szkół podstawowych.

IO3 – Rezultaty projektu 3

Materiały szkoleniowe dla nauczycieli