Cele projektu:

Celem projektu CTApp jest upowszechnienie nauczania umiejętności myślenia obliczeniowego. Projekt ma trzy cele szczegółowe:

  1. Stan wiedzy o grach poważnych i myśleniu obliczeniowym
  2. Opracowanie, wprowadzenie i ewaluacja gry poważnej o myśleniu obliczeniowym (CTApp)
  3. Kursy szkoleniowe dla nauczycieli i opracowanie materiałów szkoleniowych dotyczących korzystania z aplikacji mobilnej CTApp (np. podręczniki i filmy instruktażowe)

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

W trakcie wydarzenia LTT w Polsce do nauczania umiejętności myślenia obliczeniowego z wykorzystaniem mobilnej gry poważnej CTApp, przeszkolonych zostanie po 15 nauczycieli z 5 krajów projektu (Polska, Włochy, Cypr, Wielka Brytania i Grecja). Przeszkoleni nauczyciele będą rozpowszechniać zdobyta wiedzę i szkolić nauczycieli z własnych krajów w trakcie dalszych sesji szkoleniowych organizowanych przez każdego z partnerów.

OCENA GRY POWAŻNEJ

Po zakończeniu tworzenia oprogramowania gry mobilnej, przeprowadzony zostanie test na szeroką skalę, w którym zaangażowanych zostanie co najmniej 200 uczniów. W ramach oceny użyteczności gry obserwowane będą ich postępy w nauce. Następnie zostanie dokończona praca nad grą i zostanie ona udostępniona w całej UE. Publikacje naukowe dotyczące wyników oceny gry poważnej zostaną zamieszczone w wielu renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych oraz udostępnione podczas licznych konferencji. OTWARTYCH DOSTĘP do wszystkich rezultatów projektu będzie gwarantowany przez co najmniej 5 lat po zakończeniu projektu. Gwarantowana jest MOŻLIWOŚĆ UDOSTĘPNIANIA WYNIKÓW, ponieważ wszystkie zebrane i opracowane informacje mogą być przekazywane do szkół podstawowych i średnich, a także do użtku przez uniwersytety.