Συνεργάτες:

Το Πανεπιστήμιο Οικονομίας και Καινοτομίας του Λούμπλιν (WSEI) είναι ένα μη κρατικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο χρηματοδοτήθηκε το 2001. Το WSEI προσφέρει πλήρη πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε μια σειρά ακαδημαϊκών κλάδων. Με περισσότερους από 6 000 φοιτητές (εκ των οποίων περίπου το 80 % εξωπανεπιστημιακοί), είναι ένα πανεπιστήμιο αναγνωρισμένο σε εθνικό επίπεδο, επιδεικνύοντας δέσμευση να συμμετέχει σε εταιρικές σχέσεις με οργανισμούς και ιδρύματα της ΕΕ για την υποστήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας.
Σύμφωνα με την εθνική κατάταξη "Perspectives" 2017- το WSEI βρίσκεται στην 1η θέση των μη δημόσιων πανεπιστημίων στην Περιφέρεια και στην 18η θέση του γενικού εθνικού καταλόγου. Εδώ και 6 χρόνια το WSEI λαμβάνει τακτικά το πιστοποιητικό "The School of Leaders" που εκδίδεται από το The Foundation of High Education Development.
Το WSEI προσφέρει μια ξεχωριστή εκπαιδευτική εμπειρία, μέσω μιας σειράς μαθημάτων που σχετίζονται με την επαγγελματική κατάρτιση / προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, της διοίκησης, της επιστήμης των υπολογιστών, που υποστηρίζονται από ισχυρές δραστηριότητες έρευνας και μεταφοράς γνώσης (Κέντρο για την τεχνολογία της πληροφορίας και την ασφάλεια των μεταφορών).
Όλα τα προγράμματα που προσφέρονται από το WSEI είναι διαπιστευμένα από το Υπουργείο Επιστημών και Ανώτατης Εκπαίδευσης και πληρούν τις προϋποθέσεις για σχετικές υποτροφίες. Το WSEI έχει επίσης εισαγάγει το σύστημα μονάδων ECTS για την εφαρμογή των προτύπων της ΕΕ όσον αφορά την αναγνώριση του διπλώματός μας διεθνώς. Τελευταία, το WSEI εφαρμόζει επίσης ένα σπονδυλωτό σύστημα διδασκαλίας σε όλους σχεδόν τους τομείς σπουδών.
Η εκπαιδευτική προσφορά του Πανεπιστημίου τροποποιείται συνεχώς για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, γεγονός που εκφράζεται με τη δημιουργία νέων προγραμμάτων και ειδικοτήτων. Το υψηλό επίπεδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας διατηρείται από σχεδόν 400 επιμελώς επιλεγμένο διδακτικό προσωπικό με κατάλληλους ακαδημαϊκούς τίτλους και την απαραίτητη ακαδημαϊκή εμπειρία. Το WSEI διαθέτει επίσης εξαιρετικές διδακτικές εγκαταστάσεις (11 εργαστήρια, π.χ. σύγχρονα εργαστήρια οπτικοακουστικών μέσων και πολυμέσων) για την υποστήριξη της διδακτικής και μαθησιακής εμπειρίας και τη δημιουργία γεφυρών μεταξύ εκπαίδευσης, επιχειρήσεων και βιομηχανίας.
Το Πανεπιστήμιο διατηρεί στενή συνεργασία με πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη, υιοθετώντας μια όλο και πιο διεθνή προοπτική, και δεσμεύεται να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο έρευνας που προκύπτει από επιστημονικά προγράμματα μαζί με την ανάπτυξη των συνεργατικών δεσμών με τη βιομηχανία, το εμπόριο και επίσης τον τομέα Ε&Α σε διεθνές επίπεδο.
Η Ομάδα Έργων του WSEI διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην προετοιμασία αιτήσεων, την υλοποίηση και το συντονισμό έργων, τα οποία έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο διαφόρων πρωτοβουλιών της ΕΕ. Επικεντρωνόμαστε στην οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ επιχειρήσεων και ακαδημαϊκού τομέα, δημιουργώντας δεσμούς μεταξύ εργασίας και εκπαίδευσης μέσω της εισαγωγής νέων καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων στα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών.
Η έρευνα στο Πανεπιστήμιο Οικονομίας και Καινοτομίας του Λούμπλιν υποστηρίζεται από το Κέντρο Έργων και Διεθνούς Συνεργασίας καθώς και από το Οικονομικό Τμήμα, τα οποία έχουν εμπειρία στην υποστήριξη του προϋπολογισμού και της διαχείρισης των έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Στον τομέα των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων έχουμε εμπειρία με το Erasmus (σπουδές, πρακτική άσκηση, εντατικά προγράμματα, πολυμερή έργα), το LDV (VETPRO, TOI) και άλλες πρωτοβουλίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Έχουμε επίσης ενεργήσει ως εμπειρογνώμονες για άλλα έργα της ΕΕ.

Ο όμιλος Aspire-igen είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην περιοχή του Yorkshire (μια περιοχή με πληθυσμό άνω των 5 εκατομμυρίων κατοίκων). Ο όμιλος είναι μια μη κερδοσκοπική κοινωνική επιχείρηση με 22 χρόνια εμπειρίας στην υποστήριξη νέων ανθρώπων στην απασχόληση. Τα επίπεδα κοινωνικής αποστέρησης στο Γιορκσάιρ είναι από τα χειρότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με εκτεταμένους θύλακες αποκλεισμού και ανεργίας.

Ο όμιλος υποστηρίζει την κοινωνική ένταξη και την αναγέννηση παρέχοντας μια σειρά υπηρεσιών καθοδήγησης και κατάρτισης. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για νέους NEET για την προετοιμασία τους για την είσοδο στην αγορά εργασίας και την παροχή συμβουλών σε 28 σχολεία της περιοχής. Είμαστε αναγνωρισμένο κέντρο αριστείας για την επαγγελματική ανάπτυξη και παρέχουμε κατάρτιση για επαγγελματίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας και συμβουλευτικής.

Η Aspire-igen απασχολεί πάνω από 150 μόνιμους υπαλλήλους σε όλη την περιοχή. Αυτά τα μέλη του προσωπικού βοηθούν τον οργανισμό να ασχοληθεί με περισσότερους από 3.000 νέους NEET μέσω των μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης, να παραδώσει περίπου 36.500 συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού σε ενήλικες και να συνεργαστεί με περισσότερους από 10.000 νέους μέσω άλλων εκδηλώσεων δεξιοτήτων και επαγγελματικού προσανατολισμού (σχολικές εκθέσεις επαγγελματικής σταδιοδρομίας κ.λπ.).

Μέσω της συμμετοχής του τμήματος Aspire-international στο Euroguidance, το Aspire-igen αποτελεί το ευρωπαϊκό κέντρο πόρων για την κοινότητα του Ηνωμένου Βασιλείου για τον επαγγελματικό προσανατολισμό από το 1992. Αποτελούμε πηγή πληροφοριών για την εκπαίδευση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και συνεργαζόμαστε στενά με άλλες υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως το Europass, το Eurodesk και το EURES, για να υποστηρίξουμε τα άτομα που επιθυμούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες εργασίας ή σπουδών στο εξωτερικό. Υποστηρίζουμε τους Βρετανούς συμβούλους στο έργο τους με τους νεοαφιχθέντες στη χώρα, προωθώντας τη μακροπρόθεσμη ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών. Οργανώνουμε και φιλοξενούμε επίσης επισκέψεις μελέτης και παρακολούθηση θέσεων εργασίας για συναδέλφους σε όλη την Ευρώπη για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ιδίως στον τομέα των ψηφιακών εξελίξεων και της αξίας που μπορεί να προσθέσει η νέα τεχνολογία στον επαγγελματικό προσανατολισμό και την ΕΕΚ.

Ο όμιλος Aspire-igen δίνει μεγάλη σημασία στην παρακολούθηση των προτύπων ποιότητας όλων των προγραμμάτων κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού που παρέχονται τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Αξιολογηθήκαμε ως καλοί στην τελευταία επιθεώρηση της Ofsted (Εθνική Υπηρεσία για τα Πρότυπα στην Εκπαίδευση, τις Υπηρεσίες για Παιδιά και τις Δεξιότητες) και είμαστε διαπιστευμένοι τόσο από το πρότυπο ποιότητας Matrix όσο και από το Investors in People.

Το CARDET είναι το κορυφαίο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρογνωμοσύνη στην επιχειρηματικότητα, τις ψηφιακές δεξιότητες και την ανάπτυξη ικανοτήτων. Ως το μεγαλύτερο ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό κέντρο με έδρα την Κύπρο, το CARDET συνδέεται ανεξάρτητα με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων.

Το CARDET έχει ολοκληρώσει περισσότερα από 400 έργα σχετικά με την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα, την ένταξη, τις νέες τεχνολογίες, τις ψηφιακές δεξιότητες, τις διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων και την καινοτομία. Το CARDET συγκεντρώνει μια διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων με δεκαετίες παγκόσμιας εμπειρίας στην έρευνα και την ανάπτυξη της εκπαίδευσης. Μέλη της ομάδας μας, του διοικητικού συμβουλίου και της συμβουλευτικής μας επιτροπής έχουν υπηρετήσει σε θέσεις υψηλού προφίλ σε οργανισμούς όπως η UNESCO, η Κοινοπολιτεία της Μάθησης, ο ΟΟΣΑ, η Google και η Αμερικανική Ένωση Εκπαιδευτικής Έρευνας.

Η ομάδα του CARDET έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε έργα σε περισσότερες από 45 χώρες, αρκετά από τα οποία υποστηρίχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τη Microsoft, τη Google, την Κοινοπολιτεία της Μάθησης, διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο.

Ένα από τα βασικά μας πλεονεκτήματα είναι η ικανότητά μας να σχεδιάζουμε, να υλοποιούμε, να εκτελούμε και να αξιολογούμε προσεκτικά έργα σε διάφορα πλαίσια. Η διοικητική ομάδα υποστηρίζεται από 10 μέλη του διοικητικού και συμβουλευτικού συμβουλίου, τα οποία είναι όλοι διεθνείς βετεράνοι στην εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις, την έρευνα και την αξιολόγηση. Το CARDET απασχολεί σήμερα 50 υπαλλήλους πλήρους και μερικής απασχόλησης και συνεργάζεται με εκατοντάδες αποφασισμένους εθελοντές. Η πλειονότητα των μελών της ομάδας είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (Masters ή/και PhD) σε τομείς της εκπαίδευσης, της ερευνητικής μεθοδολογίας, των κοινωνικών επιστημών, των επιχειρήσεων, του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, της ανάπτυξης ιστοσελίδων και της αξιολόγησης.

Το CARDET είναι επίσημο μέλος του Συνασπισμού για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, ο οποίος συγκεντρώνει κράτη μέλη, εταιρείες, κοινωνικούς εταίρους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και παρόχους εκπαίδευσης, οι οποίοι αναλαμβάνουν δράση για την αντιμετώπιση της έλλειψης ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Το CARDET είναι επίσης ο πρεσβευτής και το σημείο επαφής για την EPALE (Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη)- https://ec.europa.eu/epale/ στην Κύπρο.

Το INNOVA είναι ένας ιδιωτικός επιταχυντής τεχνολογίας και επιχειρήσεων, που δημιουργήθηκε στη Ρώμη το 1993. Προσφέρει υπηρεσίες επώασης και επιτάχυνσης σε νεοσύστατες και καινοτόμες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τεχνολογίες αιχμής που προκαλούν ανατροπές στους τομείς των ΤΠΕ (AI, IoT, μηχανική μάθηση, τεχνολογίες Industry 4.0) και της βιοτεχνολογίας. Η INNOVA διαθέτει υποκαταστήματα στην Ιταλία, την Πολωνία (TECH-IN), την Ισπανία (INGENIERÍA y INNOVACIÓN), στο Ηνωμένο Βασίλειο (INAVYA) και στις ΗΠΑ (ICG - Βοστώνη). Η αμερικανική εταιρεία δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του Κέντρου Καινοτομίας του Cambridge (MIT Incubator), υποστηρίζοντας τη δημιουργία νέων συνεργασιών επιχειρηματικών κεφαλαίων ΗΠΑ-ΕΕ για την κλιμάκωση των επιχειρήσεων.

Η INNOVA παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη για την επικύρωση της τεχνολογίας, την επιτάχυνση της αγοράς, την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και τη διεθνοποίηση. Οι κύριοι τομείς εμπειρογνωμοσύνης κυμαίνονται από την αξιολόγηση της καινοτομίας έως την επικύρωση της τεχνολογίας, τη μεταφορά τεχνολογίας και την ανάληψη της αγοράς.

Η INNOVA βασίζεται στο δικό της εσωτερικό εργαστήριο εφαρμοσμένης έρευνας (LABOR), πιστοποιημένο από το ιταλικό Υπουργείο Έρευνας, με αρμοδιότητες στο σχεδιασμό, την κατασκευή πρωτοτύπων και τις δοκιμές σε τομείς όπως η μηχανική, η πληροφορική, η ηλεκτρονική και η χημεία. Το LABOR είναι επίσης ένας επιτυχημένος τεχνολογικός εταίρος σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΚ έργα, ιδίως για τα χρηματοδοτικά προγράμματα που προορίζονται για τις ΜΜΕ (SME Instrument, EIC.

Ένα ταμείο κεφαλαίων αρχικών σταδίων συμπληρώνει το επιχειρηματικό μοντέλο της INNOVA μέσω του τεχνολογικού ταμείου επιχειρηματικών συμμετοχών, INVENT, το οποίο έχει δρομολογήσει μέχρι στιγμής περισσότερες από 80 νεοφυείς επιχειρήσεις και επί του παρόντος κατέχει συμμετοχή σε 14 νεοφυείς επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και πανεπιστημιακά spin-offs στην Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, των διαστημικών εφαρμογών, των ιατρικών συσκευών και των καινοτόμων υλικών.
Η INNOVA βοηθά επίσης εταιρείες στην ολοκλήρωση γύρων χρηματοδότησης σειράς Α (βελτιστοποίηση των προϊόντων και της βάσης χρηστών) και Β (επέκταση της εμβέλειας της αγοράς).

Η INNOVA είναι τεχνικός σύμβουλος και σύμβουλος διεθνών εταιρειών, κορυφαίων ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων σε όλη την Ευρώπη, καθώς και θεσμικών εταίρων, μεταξύ των οποίων το Ευρωπαϊκό
Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Παγκόσμια Τράπεζα.

Στη σταθερή αποστολή της να γεφυρώνει την έρευνα και την αγορά, από το 1993 η INNOVA:
Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στη διαχείριση και συμβολή σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Σε περισσότερα από 25 χρόνια έχει συντονίσει 24 έργα και συμμετείχε σε περισσότερα από 100 ως
τεχνικός συνεργάτης παρέχοντας υπηρεσίες ανάπτυξης ΣΔ, εξειδικευμένη κατάρτιση, επιχειρηματική μοντελοποίηση, αξιολόγηση του τοπίου των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και επιστημονική επικοινωνία.
Ξεκίνησε πάνω από 1.500 διεθνείς δράσεις μεταφοράς τεχνολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Μετέφερε περισσότερες από 8.000 ώρες κατάρτισης παγκοσμίως για την καινοτομία, τη μεταφορά τεχνολογίας, τα ΔΔΙ και τη διεθνοποίηση της τεχνολογίας.

Προώθησε τη δημιουργία περισσότερων από 80 νεοφυών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, ιδίως στην ψηφιακή τεχνολογία, τις διαστημικές εφαρμογές και τις ιατρικές συσκευές.

εκπόνησε συγκριτικές μελέτες ΑΚΖ και ΑΚΣ στο πλαίσιο διαφόρων ευρωπαϊκών έργων Ε&Α.
Από το 2018 η INNOVA είναι πρεσβευτής της Startup Europe και από τον Ιανουάριο του 2020 είναι συντονιστής του έργου της πρωτοβουλίας B-HUB for EUROPE που υποστηρίζεται από την ΕΕ για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κόμβου για την υποστήριξη της επιτάχυνσης των τεχνολογιών blockchain στην αγορά και την κλιμάκωση.

Innovation Frontiers Η IKE είναι μια καινοτόμος εταιρεία εκπαιδευτικής τεχνολογίας και έρευνας που ειδικεύεται στη δημιουργία εκπαιδευτικών, ελκυστικών και διασκεδαστικών μαθησιακών εμπειριών που ενσωματώνουν την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την παιχνιδοποίηση για να ενισχύσουν τη ροή των μαθητών. Η εταιρεία μας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λύσεων, όπως διαδραστική προσαρμοσμένη ηλεκτρονική μάθηση, σοβαρά παιχνίδια, ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους, εκπαιδευτικές προσομοιώσεις, εκπαιδευτικά κινούμενα σχέδια και κινητή μάθηση. Συνδυάζουμε τον σχεδιασμό παιχνιδιών, την τεχνολογία παιχνιδιών, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την ψυχολογία για να κατακτήσουμε την τέχνη της δημιουργίας μαθησιακών παιχνιδιών, προσομοιώσεων και εκπαίδευσης. Όλες οι εξελίξεις προσαρμόζονται ακριβώς στις ατομικές ανάγκες των πελατών μας. Επιπλέον, η εταιρεία ενσωματώνει τις επιπτώσεις της εκπαιδευτικής νευροεπιστήμης στην τάξη, ώστε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της μάθησης και της διδασκαλίας.

Ως καινοτόμος εταιρεία παραγωγής eLearning, φέρνουμε τη μετασχηματιστική δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ανάπτυξη και την εφαρμογή του eLearning. Ουσιαστικά οποιοσδήποτε στην εταιρεία ή τον οργανισμό σας μπορεί να επωφεληθεί από την ηλεκτρονική μάθηση με τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ικανή να βελτιώσει τη διαδικασία μάθησης με αποτέλεσμα την υψηλότερη μεταφορά γνώσης, τη μείωση του κόστους, τη μεγαλύτερη διαφάνεια των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής μάθησης, την εφαρμογή προγραμμάτων με βάση τα δεδομένα και, τέλος, την ικανότητα να παρέχει βαθιά ελκυστικές προσωπικές μαθησιακές εμπειρίες για τους εκπαιδευόμενους σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού σας.

Για εμάς, η μάθηση δεν είναι ποτέ μια προσέγγιση ενός μεγέθους που ταιριάζει σε όλους, και ως εκ τούτου, κάθε λύση μάθησης που παράγουμε είναι προσαρμοσμένη στους στόχους και τις ανάγκες κάθε οργανισμού. Οι πελάτες μας συχνά γνωρίζουν τι πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευόμενοι τους, αλλά μπορεί να μην γνωρίζουν τον καλύτερο τρόπο για να φτάσουν εκεί.

Επιπλέον, η Innovation Frontiers IKE αναπτύσσει, υλοποιεί και συντονίζει ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά έργα που σχετίζονται με την εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, τη ρομποτική, τη διαδικτυακή σχολική διδασκαλία, την παραγωγή ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλαπλών πλατφορμών, τη διαχείριση και βελτιστοποίηση εκπαιδευτικών πλατφορμών, την εκπαίδευση για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις τάξεις για την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας.