Πνευματικά Προϊόντα:

IO1 – Πνευματικά προϊόντα 1

Η κατάσταση της τέχνης στο σοβαρό παιχνίδι και την υπολογιστική σκέψη

IO2 – Πνευματικά προϊόντα 2

Υπολογιστική σκέψη Ανάπτυξη & αξιολόγηση παιχνιδιών εφαρμογών

IO3 – Πνευματικά προϊόντα 3

Μαθήματα κατάρτισης εκπαιδευτικών Υλικό