ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ:

Η υπολογιστική σκέψη είναι ο νέος γραμματισμός. Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην καθημερινή μας ζωή, η Υπολογιστική Σκέψη έχει γίνει πολύ σημαντική στην κοινωνία μας και όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας απαιτούν δεξιότητες Υπολογιστικής Σκέψης. Ωστόσο, οι δεξιότητες Υπολογιστικής Σκέψης είναι επίσης πολύ χρήσιμες για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των υπολογιστών και των τεχνολογικών συσκευών επόμενης γενιάς, γεγονός που δίνει στους γνώστες ένα σαφές πλεονέκτημα. Ως εκ τούτου, αυτό το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία μιας έννοιας μάθησης βασισμένης σε παιχνίδι μέσω μιας εφαρμογής παιχνιδιού για κινητά, η οποία διδάσκει δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης. Οι παίκτες θα αποκτήσουν δεξιότητες Υπολογιστικής Σκέψης ενώ θα εξασκούν την κριτική σκέψη. Τα σοβαρά παιχνίδια γίνονται όλο και πιο δημοφιλή καθώς οι εκπαιδευτικοί αρχίζουν να ξεκλειδώνουν τις δυνατότητές τους. Ταυτόχρονα οι μαθητές συνηθίζουν περισσότερο τα παιχνίδια στην καθημερινή τους ζωή και η τεχνολογία αυξάνεται για να είναι συνεχώς παρούσα γύρω μας. Χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία των διαφόρων εταίρων, η κοινοπραξία σκοπεύει να δημιουργήσει ένα παιχνίδι αιχμής που θα αυξήσει μετρήσιμα την Υπολογιστική Σκέψη των μαθητών. Η ομάδα-στόχος ορίζεται ως μαθητές περίπου μεταξύ 12 και 18 ετών. Μια δεύτερη ομάδα-στόχος αποτελείται από εκπαιδευτικούς στους οποίους θα δοθούν έννοιες και υλικό για την εφαρμογή του παιχνιδιού ως εργαλείο εκπαίδευσης της Υπολογιστικής Σκέψης στην τάξη. Η κοινοπραξία σκοπεύει να δημιουργήσει αυτή τη μαθησιακή προσέγγιση προκειμένου να βοηθήσει τους πιο αδύναμους μαθητές που μπορεί να μην τα πάνε καλά σε ένα επίσημο σχολικό περιβάλλον. Το παιχνίδι θεωρείται ως ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της εργασίας στην τάξη, προκειμένου να ενεργοποιήσει τους μαθητές με μη παραδοσιακό τρόπο και να τους βοηθήσει να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες που δεν μαθαίνουν στα συνήθη σχολικά προγράμματα.